היתר הדברה ע"י המשרד להגנת הסביבה

היתר הדברה - לירן וייס היתר הדברה - יעקב וייס